ul. Łochowskiego 2/60, 85-796 Bydgoszcz, biuro: ul. Szumana 19 (wjazd od ul. Korfantego), 85-796 Bydgoszcz

nasza oferta

oferta wycena nieruchomości Bydgoszcz, Toruń, Włocławek

Sprzedaż czy kupno budynku mieszkalnego, usługowego lub przemysłowego wiąże się z ryzykiem, że korzyści z transakcji będą dla jednej stron nieadekwatne do wartości obiektu. Dlatego tak istotne są analizy rynku nieruchomości, które jesteśmy w stanie Państwu zaoferować. Działamy w tej branży już od wielu lat, szczegółowo weryfikując każdy aspekt, tak aby wycena mieszkania czy domu była zawsze zgodna z ich rzeczywistą wartością. Otrzymają Państwo również dokładny operat szacunkowy, który może stanowić podstawę do renegocjacji kwoty.

Podejmujemy się zarówno niewielkich analiz, jak i kompleksowej opieki nad ogromnymi zleceniami, świadcząc usługi dla funduszy inwestycyjnych, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych czy innych podmiotów (również rządowych). Jednocześnie równie profesjonalnie obsługujemy klientów indywidualnych z Bydgoszczy i okolic (Nakło, Inowrocław, Żnin), zapewniając im doradztwo na każdym etapie transakcji. Każdy operat szacunkowy jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa rynkowego, a w przypadku analiz dla indywidualnych potrzeb ich zakres jest każdorazowo dostosowany do oczekiwań zamawiającego wycenę.

W naszym zespole znajdują się wyłącznie licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, których zadaniem będzie niezależne zweryfikowanie każdego aspektu dotyczącego nieruchomości, wpływającego na jego ostateczną wartość. Obejmuje to zarówno jej stan obecny, jak i dokonywane historycznie zmiany oraz czynniki zewnętrzne wpływające na kondycję budynku czy terenu niezabudowanego.

W ramach naszej działalności sporządzamy operaty szacunkowe analizujące i wyceniające wartość rynkową nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i mieszkaniowych o różnym przeznaczeniu, także nietypowych, dla potrzeb:

 • ustalenia ceny sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • podziału majątku
 • wniesienia aportu do spółki
 • sprawozdań finansowo-księgowych
 • ustalenia podstawy opodatkowania
 • informacyjnym
 • ustalenia wartości służebności gruntowej, przesyłu, osobistej
 • ustalenia wysokości odszkodowań
 • ustalenia podstawy ubezpieczenia
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • innych celów m. in. wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami

Operat szacunkowy może określać zarówno wartość rynkową jak i odtworzeniową nieruchomości w zależności od celu wyceny i stanu rynku.


ekspertyzy i analizy rynku nieruchomości dotyczące:
 • ustalenia maksymalnej ceny nabycia nieruchomości dla osiągnięcia założonej wysokości zysku z inwestycji
 • ustalenia opłacalności konkretnej inwestycji
 • wyboru optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości
 • pozyskania nieruchomości dla potrzeb zrealizowania założonej inwestycji
 • szczegółowych informacji o danym segmencie rynku w stanie obecnym lub w ujęciu historycznym
 • podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości
 • prognozy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego