ul. Łochowskiego 2/60, 85-796 Bydgoszcz, biuro: ul. Szumana 19 (wjazd od ul. Korfantego), 85-796 Bydgoszcz

nasza oferta

oferta wycena nieruchomości Bydgoszcz, Toruń, Włocławek

Swoja ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i większych podmiotów (m. in. firmy deweloperskie, spółdzielnie mieszkaniowe, fundusze inwestycyjne, firmy zajmujące się inwestowaniem na rynku nieruchomości). Treść naszych opracowań jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku analiz dla indywidualnych potrzeb ich zakres jest każdorazowo dostosowany do potrzeb zamawiającego.

W ramach naszej działalności sporządzamy:
operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokalowych o różnym przeznaczeniu, także nietypowych, dla potrzeb:

 • ustalenia ceny sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • podziału majątku
 • wniesienia aportu do spółki
 • sprawozdań finansowo-księgowych
 • ustalenia podstawy opodatkowania
 • informacyjnym
 • ustalenia wartości służebności gruntowej, przesyłu, osobistej
 • ustalenia wysokości odszkodowań
 • ustalenia podstawy ubezpieczenia
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich, planistycznych
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • innych celów m. in. wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami

Operat szacunkowy może określać zarówno wartość rynkową jak i odtworzeniową nieruchomości w zależności od celu wyceny i stanu rynku.


ekspertyzy i analizy rynku nieruchomości dotyczące:
 • ustalenia maksymalnej ceny nabycia nieruchomości dla osiągnięcia założonej wysokości zysku z inwestycji
 • ustalenia opłacalności konkretnej inwestycji
 • wyboru optymalnego sposobu wykorzystania nieruchomości
 • pozyskania nieruchomości dla potrzeb zrealizowania założonej inwestycji
 • szczegółowych informacji o danym segmencie rynku w stanie obecnym lub w ujęciu historycznym
 • podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości
 • prognozy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wycena nieruchomości - wycena mieszkania, wycena domu, wycena działki - Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
Rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy nieruchomości, doradztwo - Bydgoszcz, Toruń, Włocławek